Rezumate

Rezumatele se trimit până la data de 26.05.2024, folosind una dintre variantele de mai jos:

• prin accesarea secţiunii “Contul meu“, apoi secţiunea “Rezumat” – forma recomandată de trimitere;
• prin e-mail la: [email protected], ca fişier ataşat, precizând tematica şi forma de prezentare.

Atenţie!
Nu puteţi trimite rezumate înainte de a vă înscrie!
Nu se admite transmiterea rezumatelor prin fax!
Vor fi publicate numai rezumatele la care cel puţin unul din autori a achitat taxa de participare.

Pentru rezumatele trimise prin e-mail trebuie sa respectaţi instrucţiunile din secţiunea “Instrucţiuni de redactare“, iar pentru cele înscrise direct pe site trebuie să urmaţi instrucţiunile de pe pagina web aferentă. Se acceptă doar lucrări nepublicate, autorii asumându-şi integral răspunderea asupra conţinutului.

Confirmări
Rezumatele acceptate de către comitetul ştiinţific vor fi confirmate autorilor prin e-mail după data de 7 iunie 2024 şi vor fi publicate în volumul de rezumate al congresului, cotat ISSN.

Condiţii de prezentare
Forma de prezentare a lucrărilor: oral sau e-poster.

Lucrările prezentate oral: proiectări cu videoproiector asistate de computer (PowerPoint).

e-Posterele, vor rula pe toata perioada congresului, pe suport electronic, in zona e-Postere. Suportul electronic are suport ratio setat portrait. Prezentarea e-posterelor va fi in limba romana.

Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările propuse şi de a selecta lucrările în vederea prezentării orale sau e-poster.

Autorii care vor prezenta lucrările oral vor furniza secretariatului congresului, în momentul validării înscrierii sau cu cel puţin două ore înaintea prezentării, o copie pe memory stick a fişierului ce conţine prezentarea lucrării ştiinţifice.

Instrucţiuni de redactare

Vă rugăm să respectaţi următoarele cerinţe de redactare în cazul trimiterii rezumatelor prin e-mail:

– rezumatul nu poate conţine mai mult de 250 cuvinte;
– rezumatul va fi trimis în limba română şi în limba engleză;
– tot textul se scrie fără aliniat de paragraf sau alte indentări;
– rezumatul nu va fi formatat;
– rezumatul va fi redactat cu diacritice.

Rezumatul trebuie să cuprindă:
– titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spaţiile) nu poate fi mai lung de 200 de caractere;
– numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: iniţiale prenume (în cazul bărbaţilor) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiţi titluri profesionale/academice);
– numele autorului ce va prezenta lucrarea trebuie subliniat; după lista autorilor se va lăsa un rând liber;
– afilierea (secţie, instituţie, oraş, ţară), atât a primului autor, cât şi a coautorilor. Se scrie totul pe un rând, urmat de un nou rând liber. Prima literă a fiecărui cuvânt trebuie scrisă cu majusculă;
– se va însera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
– textul propriu-zis trebuie să respecte structura cunoscută: introducere, material şi metodă, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”);
– textul trebuie să conţină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;
– nu se acceptă grafice şi tabele în rezumat;
– toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.

Contactează operatorul CNML 2024

1 + 1 =

Operatorul CNML 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: [email protected]
Website: www.eventer.ro

Parteneri Media