Înregistrare & Taxe

Termenele limită pentru înregistrare cu taxă redusă sunt 10 martie 2021 şi 30 aprilie 2021 (inclusiv).

VALORILE TAXELOR DE PARTICIPARE LA CONGRES

Categoria de participant
Până la
10.03 (inclusiv)
După 10.03
şi până la 30.04 (inclusiv)
După 30.04
şi pe loc*
medic primar/specialist
850 RON
1050 RON
1250 RON
medic rezident
475 RON
700 RON
900 RON
non-medic
650 RON
900 RON
1100 RON
însoţitor
650 RON
900 RON
1100 RON
*Participanţii înscrişi după 30.04.2021 vor primi geanta cu materialele de congres în limita stocului disponibil.

Taxa de participare include pentru participanţi:
• mapa cu documentele congresului;
• diploma de participare cu credite EMC;
• accesul la sesiunile de lucru ale congresului;
• accesul la coffee-break-uri, prânz şi cocktailul de bun-venit.

Pentru însoţitori, taxa include:
• ecuson;
• accesul la coffee-break-uri, prânz şi cocktailul de bun-venit.

Atenţie!
Nu se acceptă plata prin mandat postal. Nu se pot face plăţi din contul personal în contul de trezorerie!

Metode de înregistrare la congres:
Vă rugăm să folosiţi una din metodele de înregistrare de mai jos:

  1. completaţi online formularul de înregistrare din secţiunea “Inregistrare online” – forma recomandată de înscriere;
  2. trimiteţi un e-mail la [email protected] cu numele şi prenumele participantului, oraş, specializare, instituţie. La inscriere, medicii membri ai CMR sunt rugati sa furnizeze CUIM-ul (codul unic de identificare al medicului), iar asistentii medicali CNP-ul, ambele necesare eliberarii diplomelor de catre CMR, respectiv OAMGMAMR. CMR, in cazul medicilor, si OAMGMAMR, in cazul asistentilor medicali, NU elibereaza diplome cu credite persoanelor care nu furnizeaza datele de mai sus.


Validarea înregistrării
Înregistrarea la congres va fi validată după primirea copiilor documentelor de plată a taxei de participare. Acestea pot fi trimise prin e-mail la [email protected], ca document scanat şi ataşat e-mail-ului.

Confirmarea înregistrării
Confirmarea înregistrării va fi trimisă prin e-mail (pe adresa furnizată de dvs. în formularul de înregistrare) împreună cu voucherul de plăţi după data de 30 aprilie 2021. Voucher-ul de plăţi certifică înregistrarea dvs. la congres şi plata serviciilor aferente şi vă rugăm să-l prezentaţi la secretariatul congresului pentru a ridica materialele. 

Important!
În cazul în care doriţi ca factura să fie eliberată pe numele unei instituţii, plata trebuie efectuată din contul instituţiei sau trebuie specificat pe ordinul de plată CUI-ul sau CIF-ul. În caz contrar, factura se va elibera automat pe numele persoanei care achită taxa.

Facturile emise pe persoană fizică nu se pot refactura pe persoană juridică post-eveniment. Aceste modificări se pot opera înainte de eveniment, însă se percepe o taxă de 10 euro/modificare.

Contravaloarea taxelor menţionată în tabel reprezintă suma netă care trebuie să fie încasată de către organizator. Comisioanele bancare aferente revin în sarcina plătitorului. Vă mulţumim!

Atenţie!
Nu se acceptă plata prin mandat postal. Nu se pot face plăţi din contul personal în contul de trezorerie!

Pe documentul care atestă plata taxelor trebuie specificat lizibil numele participantului, oraşul şi menţiunea “Pentru CNML 2021 – Taxă participare/Taxă însoţitor”.
Participanţii care efectuează plăţi după data de 30 aprilie 2021 trebuie să prezinte la secretariatul congresului o copie a documentului prin care s-a efectuat plata.

Taxa de participare la congres se va plăti în unul din următoarele conturi Eventer.Net:
• RO34BACX0000001109460000, deschis la UniCredit Bank Iaşi
• RO47TREZ4065069XXX015801, deschis la Trezoreria Iaşi.
Cod fiscal Eventer.Net: RO 26964360.

 

Contactează operatorul CNML 2021

13 + 12 =

Operatorul CNML 2021

 

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: [email protected]
Website: www.eventernet.ro